vmargin

Pakiet dostarcza makroinstrukcji ułatwiających ustawienie rozmiarów papieru, marginesów i wielkości zadrukowanej powierzchni
\setpapersize[orientacja]{rozmiar} gdzie
orientacja landscape
  portrait
(parametr w [] może być pominięty)
rozmiar A0, A1, A2, ..., A9,
B0, B1, B2, ..., B9,
C0, C1, C2, ..., C9,
USletter, USlegal, USexecutive
\setpapersize{custom}{szerokość}{wysokość} wersja makropolecenia umożliwiająca zdefiniowanie własnych rozmiarów oraz
\setmargins{left}{top}{width}{height}{headh}{heads}{footh}{foots}
gdzie:
left lewy margines
top margines górny
width szerokość tekstu
height wysokość tekstu (łamanego)
headh wysokość nagłówka
heads odległość nagłówka od tekstu
footh maksymalna wysokość przypisów (footnote)
foots odległość między tekstem, a przypisem (footnote)
oraz
\setmarginsrb{left}{top}{right}{bottom}{headh}{heads}{footh}{foots}
różniąca się od poprzedniej tym, że zamiast szerokości tekstu (width) podawana jest wielkość prawego marginesu (right) -- analogicznie zamiast wysokości tekstu podajemy wielkość marginesu dolnego; czyli:
left lewy margines
top margines górny
right prawy margines
bottom dolny margines
headh wysokość nagłówka
heads odległość nagłówka od tekstu
footh maksymalna wysokość przypisów (footnote)
foots odległość między tekstem, a przypisem
oraz
\setmargnohf{left}{top}{textwidth}{textheight}
\setmargnohfrb{left}{top}{right}{bottom}
\setmarg{left}{top}{textwidth}{textheight}
\setmargnohfrb{left}{top}{right}{bottom}
pozwalające na zmianę tylko wybranych parametrów strony

Uwaga! Przy ustawianiu marginesów jest kompensowany zwyczajowy margines 1 cala (lewy i górny) ustawiany w sterownikach drukarek i przeglądarkach, tak więc podawane marginesy są rzeczywistymi odległościami od brzegów papieru.


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .