vrflocal

Pakiet zawiera definicje makroinstrukcji \vref
i \vpageref[ta strona][inna strona]{nazwa}. W zależności od kolejności (i odległości) etykiety i powołania się na nią pojawia się różny tekst, zdefiniowany przez polecenia: Opis
PolecenieOpis
\reftextfaceafter jeśli etykieta jest zdefiniowana na następnej, widocznej stronie
\reftextfacebefore jeśli etykieta jest zdefiniowana na poprzedniej, widocznej stronie
\reftextafter jeśli etykieta jest zdefiniowana na następnej, niewidocznej stronie
\reftextbefore jeśli etykieta jest zdefiniowana na poprzedniej, niewidocznej stronie
\reftexcurrent jeśli etykieta jest zdefiniowana na stronie bieżącej (tylko \pageref)
\reftexfaraway jeśli etykieta jest zdefiniowana na stronie odległej o więcej niż 1 stronę.
Wewnątrz definicji używane jest polecenie:
\reftextvario{tekst dla \pageref}{text dla \ref}
definiujące teksty dla poleceń \pageref i \ref dla danego przypadku (dla \reftextcurrent pierwszy parametr definiuje tekst dla strony bieżącej--prawej, a drugi dla strony bieżącej-lewej wyłącznie dla polecenia \pageref).

Przykład
Dla języka polskiego zostały zdefiniowane następujące napisy:

\def\reftextfaceafter {na \reftextvario{s\k asiedniej}{s\k asiedniej} stronie}%
\def\reftextfacebefore{na \reftextvario{s\k asiedniej}{s\k asiedniej}
		   stronie}%
\def\reftextafter     {na \reftextvario{nast\k epnej}{nast\k epnej} stronie}%
\def\reftextbefore    {na \reftextvario{poprzedniej stronie}{poprzedniej
		   stronie}}%
\def\reftextcurrent   {na \reftextvario{bie\.z\k acej}{bie\.z\k acej} stronie}%
\def\reftextfaraway#1{na stronie\pageref{#1}}%

Przed użyciem polecenia \usepackage{vrflocal} musi być użyte polecenie
\usepackage[polish]{multilanguage}
lub
\usepackage[english]{multilanguage} (oryginalny pakiet nosi nazwę varioref, wszystkie zdefiniowane w nim napisy są w języku angielskim, i nie ma możliwości ich zmiany -- zmodyfikowany pakiet współpracuje z moim pakietem polonizacyjnym znajdującym się w: IAPW).


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .