wiggly

W zbiorze zdefiniowana jest makroinstrukcja underwiggle. Tekst będący argumentem makroinstrukcji jest podkreślany wężykiem. W ten sposób można zaznaczać tylko krótkie fragmenty, ponieważ tekst jest wstawiany do pudełka (box), a więc nie podlega łamaniu.

Zbiór należy dołączać poleceniem input


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .