xr

Pakiet zawiera makroinstrukcje umożliwiające odwołania do etykiet zawartych w innych zbiorach. W preambule deklarujemy nazwy zbiorów w których są interesujące nas etykiety
\externaldocument{nazwa}
na etykiety możemy powołać się w standardowy sposób tzn. poleceniami \ref{etykieta} i \pageref{etykieta}. Jeżeli występuje konflikt nazw etykiet lub chcemy wyróżnić odwołania możemy użyć prefiksu; polecenie deklaracji zbioru zewnętrznego wygląda następująco:
\externaldocument[prefix-]{nazwa}
a powołanie się na etykietę:
\ref{prefix-etykieta}
lub
\pageref{prefix-etykieta}
proszę zwrócić uwagę, że prefiksem jest ciąg znaków między [] (w tym przypadku również -). W łamanym tekście znajdzie się wartość etykiety, oczywiście bez prefiksu.
Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .