Sposoby prezentowania wartości liczników definiowanych poleceniem \newcounter
\arabic{licznik } liczby w notacji arabskiej
\roman{licznik } liczby w notacji rzymskiej -- małymi literami alfabetu
\Roman{licznik } liczby w notacji rzymskiej -- dużymi literami alfabtu
\alph{licznik } kolejne, małe litery alfabetu
\Alph{licznik } kolejne duże litery alfabetu
\fnsymbol{licznik } symbole *, \dager, \ddager ...