Na rysunku widzimy standardowe wartości parametrów określających położenie tytułu względem otaczającego tekstu.

proszę zwrócić uwagę, że akapit znajdujący się po tytule zaczyna się od lewego marginesu.