Standardowe wartości liczników
article report book
secnumdepth 3 2 2
tocdepth 3 2 2
określające czy tytuł ma być numerowany i kwalifikujący je do spisu treści