Przykład pokazujący tytuł dosunięty do lewego marginesu

\makeatletter
\renewcommand\rsection{\@startsection {section}{1}{0cm}%
                  {3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
                  {2.3ex \@plus.2ex}%
                  {\raggedright\normalfont\Large\bfseries}}
\makeatother

Zachowany jest efekt ,,etykiety'' (kolejne linie tytułu mają dodatkowy margines wynikający z szerokości numeru).