fnpara

Pakiet zmienia definicję poleceń prezentujących przypisy; wszystkie przypisy są składana jako jeden akapit (p. pakiet footmisc.sty).
aqq aqq aqqq\footnote{przypis pierwszy}\footnote{przypis drugi} aqq aqq

Wygląd tekstu po przetworzeniu LaTeX-em z załadowania pakietu fnpara


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .