footmisc

Pakiet zmienia definicję poleceń prezentujących, umożliwiając w łatwy sposób dostosowania ich skłądu do własnych potrzeb. Pakiet posiada następujące opcje:
bottom jeżeli skład jest typu ,,raggedbottom'' i strona nie jest wypełniona do końca powoduje, że przypisy są umieszczane na dole strony (a nie tuż po właściwym tekście).
flushmargin przy składzie tekstu przypisu, jego numer jest wysuwany poza margines
marginal przy składzie tekstu przypisu, jego numer jest wstawiany na margines
multiple w przypadku wystąpienia kilku przypisów w jednym miejscu, numery odsyłaczy są odzielone przecinkiem (p. pakiet multfoot.sty), a ściślej, wartością makroinstrukcji \multfootsep, którą można sobie zmienić; np: \def\multfootsep{\negthinspace,\thinspace}, co nieco poprawi skład.
norule nie jest wstawiana kreska oddzielająca tekst podstawowy od przypisów
para przypisy są składane jako jeden akapit (p. pakiet fnpara.sty)
perpage przypisy są numerowane w obrębie jednej strony; numerowanie jest zawsze prawidłowe -- wymaga co najmniej dwukrotnego przetworzenia tekstu (p. pakiet footnpag.sty)
splitrule jeżeli przypis jest kontynuowany na następnej stronie, jest on oddzielany od tekstu linią zajmującą pełną szerokość kolumny
stable jeżeli definicja przypisu znajdzie się w tytule, to użycie tej opcji spowoduje, że nie zostanie wstawiony odsyłacz do przypisu w spisie treści -- krótko mówiąc, użycie polecenie \footnote wewnątrz tytułu, zostanie potraktowana ,,zdroworozsądkowo''
symbol przypisy są numerowane symbolami (maksymalnie 9 -- potem sygnalizowany jest błąd przepełnienia licznika)
symbol* przypisy są numerowane symbolami; po przekroczeniu 9 przypisów, dalsze są numerowane liczbami (nie jest sygnalizowany błąd)

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .