footnpag

Pakiet zmienia definicję polecenia numerującego przypisy; są one numerowane w obrębie strony (p. pakiet footmisc.sty) -- numerowanie jest poprawne -- wymaga dwukrotnego przetworzenia tekstu. W przypadku druku dwuszpaltowego (opcja twocolumn, a nie pakiet multicol) przypisy są również składane dwuszpaltowo.
Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .