multfoot

Pakiet zmienia definicję polecenia \footnote powodując, że w przypadku wstawienia kilku przypisów następujących po sobie ich numery są oddzielone przecinkiem (p. footmisc.sty).
aqq aqq aqqq\footnote{przypis pierwszy}\footnote{przypis drugi} aqq aqq

Wygląd tekstu po przetworzeniu LaTeX-em bez załadowania pakietu multfoot

oraz wygląd po przetworzeniu z załadowanym pakietem


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .