TeX Live zaprasza

TeX Live oferuje pełny system TeX dla wielu odmian systemu Unix i Win32. Znajdują się tu programy do składu tekstów, programy do przeglądania i drukowania dokumentów TeX-owych oraz bogate kolekcje makr i fontów.

Na płytce znalazły się dokumentacje dotyczące ogólnie TeX-a, a także dokumentacje towarzyszące poszczególnym pakietom oprogramowania. Wiele programów zostało zaopatrzonych w pliki z dokumentacją pomocniczą (help), ułatwiającą rozpoczęcie pracy.

Jak zacząć

Przed rozpoczęciem instalowania warto wydrukować i przeczytać Przewodnik (The TeX Live Guide, wydanie 5). Zawiera on informacje niezbędne do korzystania z tego CD-ROM-u i prawidłowej instalacji systemu TeX. Wersje Przewodnika w kilku językach i w różnych formatach znajdują się w katalogu tldoc.

Przewodnik po TeX Live (polskie tłumaczenie):

The TeX Live Guide (w języku angielskim):

Jak używać tej płytki w systemach Unix i Windows 9x/NT

Z zawartości płytki TeX Live można skorzystać na kilka sposobów:
  1. uruchamiając programy bezpośrednio z zamontowanego CD; w tym celu należy uzupełnić zmienną systemową PATH o odpowiedni dla używanego systemu podkatalog katalogu bin -- dotyczy to zarówno wszystkich obsługiwanych systemów Unix, jak i Windows 9x/NT;
  2. instalując wszystkie bądź wybrane pakiety na dysku twardym; wymagane jest minimum 10MB, zalecane 100MB wolnej przestrzeni dysku;
  3. instalując wybrane pakiety albo w działającej instalacji TeX-a, albo we wcześniej zainstalowanym systemie TeX Live.
Każda z tych medod opisana jest w Przewodniku TeX Live, w rozdziałach: Instalacja i użytkowanie pod Unixem, oraz Instalacja i użytkowanie pod Windows 9x/NT.

Użytkownicy systemu Unix powinni zamontować CD z uwzględnieniem rozszerzeń ,,Rock Ridge'' formatu ISO9660. Jeśli domyślna konfiguracja danej platformy jest inna, należy zajrzeć do dokumentacji dotyczącej administrowania systemem.

Użytkownicy systemów Windows 9x i NT powinni widzieć pełne nazwy plików zawartych na płytce, gdyż uwzględnia ona również rozszerzenia ,,Microsoft Joliet''. Jeśli wyświetlane są ,,ucięte'' nazwy plików, oznacza to, że nie uda się uruchomić programów bezpośrednio z płytki.

Dokumentacje

Większość dokumentacji na tej płytce może być przeglądana bez konieczności uprzedniego instalowania systemu TeX. Zazwyczaj są to pliki w formatach HTML i/lub PDF. Do czytania dokumentów HTML potrzebna jest odpowiednia przeglądarka -- np. Netscape Navigator, zaś w przypadku PDF -- program Acrobat Reader lub Ghostscript. Zarówno Netscape Navigator jak i Acrobat Reader dają możliwość wydrukowania zawartości przeglądanych plików. Dla osób bez dostępu do tych programów umieszczone zostały również (tam gdzie to było możliwe) gotowe do druku dokumenty w formacie PostScript.

Polskie pakiety i dokumentacje

Płytka TeX Live zawiera większość dostępnego polskiego oprogramowania TeX-owego i reprezentatywny wybór dokumentacji. Wirtualna Akademia TeX-owa, prowadzona w ramach polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX GUST, przedstawia system TeX, a ponadto zawiera opisy wielu praktycznych makr i programów. Początkującym polecamy szczególnie Przewodnik po systemie TeX. W formacie PDF przygotowano Podręczniki TeX-a i LaTeX-a dla początkujących oraz wybór dokumentacji (katalog texmf/doc/guides/polish/).

Płytka TeX Live zawiera ponadto gotowe do użycia formaty MeX (polski odpowiednik formatu Plain) i PLaTeX (format LaTeX2e przystosowany do obsługi języka polskiego); dostępne są oczywiście pliki źródłowe pakietów MeX i PLaTeX oraz fonty przygotowane specjalnie do użycia w polskojęzycznym TeX-u. Dokumentacje dotyczące fontów można znaleźć w odpowiednich podkatalogach texmf/doc/fonts/polish/.

W katalogach texmf/doc/mex/ oraz texmf/doc/latex/platex/ umieszczono przykładowe pliki dla, odpowiednio, formatu MeX i formatu PLaTeX. Początkujący użytkownik powinien je uważnie przestudiować.

Dodatkowe programy, przydatne dla polskich użytkowników, umieszczone zostały w katalogu support/polish/gustprog/ (patrz README).

Wybór przydatnych makr dla użytkowników przede wszystkim formatu Plain/MeX oraz makra i style do polskich indeksów i bibliografii można znaleźć w katalogu texmf/tex/plain/gustlib (patrz README).

Warto też zajrzeć na stronę WWW polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX GUST. Oprócz informacji o działalności grupy można tam znaleźć sporo materiałów, które powinny zainteresować polskojęzycznych użytkowników TeX-a.

Miłego TeX-owania! Wszelkie uwagi i komentarze prosimy przesyłać pod adresem texlive@www.tug.org


Sebastian Rahtz (sebastian.rahtz@oucs.ox.ac.uk)
Kaja P. Christiansen (kaja@daimi.aau.dk)

Tłumaczenie i polskie uzupełnienia:
Stanisław Wawrykiewicz (staw@gust.org.pl)
Kwiecień 2000